เครื่องจักร และอุปกรณ์

KOKI TEC ASIA CO.LTD.


อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์, ห้องเลขที่ 2005 - 2007, ชั้น 20 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร +66(0)2-018-1488~9

Website : http://www.kokitecasia.com